Het komt aan op de juiste meng­me­tho­de!

8mischfehler verdreckter ruehrer

Betere resultaten Het material klontert? Na het mengen zitten er nog droge materiaalresten op de bodem van de emmer? Het gemengde materiaal laat zich niet gemakkelijk verder verwerken? Het mengresultaat is niet altijd zoals gewenst en veroorzaakt extra kosten door correctiewerkzaamheden of zelfs bouwschade op latere termijn. Met de vijf professionele tips kunt u mengfouten herkennen en vermijden.

Voor u begint, twee grondregels: Ten eerste: de kloppers en de aandrijfmachine moeten op elkaar afgestemd zijn. Alleen zo zal het resultaat optimaal zijn. Een te zwakke machine wordt snel overbelast en de klopper moet voor het te mengen materiaal geschikt zijn. Ten tweede: gebruik de juiste maat engtank! Want als de tank te klein of te groot is kan het materiaal niet correct verwerkt worden. U kunt zien of u de juiste mengtank gebruikt als de korf van de klopper geheel door het materiaal bedekt wordt. Als deze er nog bovenuit steekt wordt vaak ook het materiaal eruit geslingerd en onnodig lucht naar binnen gezogen.

Tip 1: De juiste mengkorf kiezen

Het materiaal wordt niet goed gehomogeniseerd en er zijn droge plekken in de mengtank? Dan heeft u vermoedelijk de verkeerde mengkorf gekozen. Want de verschillende bouwmaterialen hebben verschillende eisen aan de te gebruiken mengkorf en de mengwerking daarvan. Zo heeft een zelfnivellerende pleister- of nivelleermassa een heel speciale mengkorf met hoge dwarskracht nodig. Een standaard mortelmenger is daarvoor al snel niet voldoende. 2K-materialen moeten zorgvuldig gedoseerd en gemengd worden. Hars en verharders worden eerst in een houder voorgemengd, voor aansluitend beide componenten overgegoten en uiteindelijk gehomogeniseerd worden. Als er dan ook nog kwartszand wordt toegevoegd dient er in beginsel een mengmachine met dubbele as of een dwangmenger gebruikt te worden. Anders hardt het materiaal te snel uit of heeft het na het uitharden nog kleverige plekken. Boormachine en een mengkorf voor allen materialen uit de bouwmarkt? Dat gaat helemaal niet!

Klontjes

Tip 2: De juiste mengwerking kiezen

Na het mengen zitten er nog droge materiaalresten op de bodem van de emmer? Dan heeft de gebruikte mengkorf de verkeerde mengwerking en wordt het materiaal van boven naar onder gemengd. In plaats van de zware mortel van onder naar boven te verplaatsen blijkt de verkeerde klopper altijd weer uit het materiaal. Dat maakt niet alleen het mengen moeilijker, het zorgt er ook voor dat de mengverhoudingen niet meer kloppen. Onder omstandigheden kunnen ook de eigenschappen van de mortel veranderen. Vuistregel: Hoe zwaarder het materiaal en/of hoe meer componenten het bevat, hoe beter het is om het materiaal van de bodem van de emmer naar boven te verplaatsen. Daarmee bereikt de klopper zonder problemen de bodem van de emmer en vermengt het volledige materiaal zonder grote krachtsinspanning. De mengwerking van de diverse kloppertypes herkent u aan de bijbehorden pijl op de verkoopkaart.

Tip 3: Houdt u aan de volgorde van de materiaaltoevoeging

Is het materiaal moeilijk verder te verwerken of is er veel klontering? Dan heeft u zich niet gehouden aan de volgorde van de water- en materiaaltoevoeging. Vooral bij cementgebonden materialen dient eerst het water in de emmer gegoten te worden, en daarna pas de droge stof. Houdt u altijd aan de volgorde die in de technische documentatie of op de zak van het materiaal vermeld staat. Anders zult u veel correctiewerkzaamheden moeten uitvoeren. En soms is het mengsel ook helemaal niet meer te gebruiken en moet het weggegooid worden. Dat kost onnodig geld. Werken met het motto »allemaal één pot nat« leidt tot fouten!

Slieren

Tip 4: Houdt u aan de mengtijden

Hecht het gemengde en verwerkte materiaal slecht en blijven er na het drogen holtes of scheuren achter? Dan kan het aan de mengwerking van de klopper of de onvoldoende vermenging van het materiaal liggen. Bij het mengen van mortels, pleisters, dekvloeren - welke materialen dan ook - dient altijd de voorgeschreven mengtijd van de producent van het materiaal aangehouden worden. Want veel bouwchemische producten bieden zeer precies gedefiniëeerde eigenschappen. Om deze geheel tot ontwikkeling te laten komen dient het mengsel precies volgens de opgave van de producent bereid te worden. Tijdsdruk mag er op de bouwplaats bij het mengen niet zijn!

Tip 5: Met de juiste snelheid mengen

Egaliseermassa’s zijn niet effectief in hun nivelleereigenschappen? Dan was vermoedelijk de snelheid van het gekozen mengtoestel/de handmengmachine te laag en zijn de verschillende componenten (vloeistof en poeder) niet volledig gehomogeniseerd. Afhankelijk van het materiaal moet het toerental van de aandrijving gekozen worden. Welke snelheid u nodig heeft vindt u in de techinische referentiedocumenten van de producent van het materiaal. Ook de afmeting van de diameter van de klopper heeft invloed op de draaisnelheid: een grote diameter zorgt voor een grotere krachtsinspanning en ondersteunt beter vloeigedrag van het materiaal.


Melding: Technische adviezen worden door ons gegeven naar beste weten en kunnen, doch kunnen nimmer aanleiding zijn tot enige aansprakelijkheid.

Deel deze post: