Goed mengen!

blog-goodmengen

Hoe kan men werkmaterialen - b.v. latexverf, coatings, reactieharsen, vulmassa’s en mortel - in korte tijd homogeen omroeren of goed mengen? Dat is de centrale vraag in de mengtechniek. Want het gaat altijd om de garantie van kwaliteit bij het omroeren van de mengsels, zodat de technische materiaaleigenschappen - b.v. hechting en vloeieigenschappen, gladheid, drooggedrag - zich goed kunnen doen gelden. Dat bij het onderwerp mengtechniek ook efficiëntie een belangrijke rol speelt spreekt voor zich. Grotere hoeveelheden materiaal worden tegenwoordig met automatische roertoestellen verwerkt, wat tot wel 50% minder tijd kost. Bovendien dient de lichamelijke inspanning van de gebruiker zo laag mogelijk gehouen te worden - een aspect dat de laatste jaren steeds belangrijker wordt. Roerhoutjes en radiatorkwasten zijn gewoon onprofessioneel!

Flexibiliteit troef!

Bedrijven met kleinere opdrachten en oppervlakken voeren hoofdzakelijk veel afwisselende activiteiten uit, en dit voornamelijk met de hand.

Voor hen zijn de kosten van transport en de opstellen van aanvoerpompen en continumengers enz. over het algemen even weinig rendabel als het intensieve schoonmaakwerk na afloop van het werk. Bij wisselende werkzaamheden en de meest uiteenlopende materialen blijken handbediende oplossingen of kleine automatische mengtoestellen vaak veel nuttiger en meestal ook duidelijk efficiënter inzetbaar.

En bovendien vereisen moderne materialen bijvoorbeeld als zakwaren tegenwoordig een zeer zorgvuldige bereiding, om de gewenste verwerkingskwaliteit te bereiken. Dat vereist de inzet van passende mengtechniek om in korte tijd het gewenste resultaat te bereiken.

Zo mengt men tegenwoordig: met professionele toestellen en zo min mogelijk lichamelijke belasting

Roeren zonder compromissen

Welke mengtechniek het meest geschikt is voor welke materialen hangt af van de volgende criteria:

  • „afmeting van de bouwplaats
  • „bereikbaarheid van de locatie
  • frequentie van de mengelementen
  • „transport van het verkregen mengsel naar de verwerkingslocatie

In principe wordt bij de mengtechniek onderscheid gemaakt tussen handbediende mengmachines met enkele as, mengmachines met dubbele as en rotatie- en dwangmengers.

Met mengmachines met enkele as zoals bijvoorbeeld de Collomix Xo 1, 4 en 6 kunnen afhankelijk van de geometrie en afmetingen van de mengmachines dun vloeiende tot plastische materialen heel goed gemengd worden.

De mengmachines met dubbele as zoals bijvoorbeeld de Collomix Xo 33 duo en Xo 55 duo zijn uitgerust met in tegengestelde richting werkende menginstrumenten. Omdat zij de terugwerkende kracht ophebben maken ze het bijzonder gemakkelijk voor de gebruiker om de mengmachine door het materiaal te leiden. Tegelijkertijd bereikt men door het dwangmengeffect De mengmachines met dubbele as zoals bijvoorbeeld de Collomix Xo 33 duo en Xo 55 duo zijn uitgerust met in tegengestelde richting werkende menginstrumenten. Omdat zij de terugwerkende kracht ophebben maken ze het bijzonder gemakkelijk voor de gebruiker om de mengmachine door het materiaal te leiden. Tegelijkertijd bereikt men door het dwangmengeffect.

Bij automatische rotatiemengers draait de bak voor de mengsels rond een snellopend, centraal roerinstrument. Deze toestellen zijn geschikt voor grotere hoeveelheden van mengsels met een hogere viscositeit zoals veel soorten mortels, pleisters, vulmassa’s en lijmen.

Dwangmengers - optioneel met tijdschakelaar van vooraf in te stellen mengtijden - of mengstations worden altijd ingezet als grotere hoeveelheden coatingmateraal tijdens werkzaamheden continu en in constante kwaliteit moeten worden aangebracht - bijvoorbeeld bij het aanbrengen van vloeren met 2K-materialen en betonsaneringen.

Aandrijving, mengtoestel en mengmateriaal - de combinatie doet het hem!

Er kan alleen perfect en efficiënt gewerkt worden als alle componenten bij elkaar passen, met andere woorden, als aandrijving en mengtoestel passen bij het te mengen materiaal. De juiste mengwerking, de juiste afmeting en de daarbij passende aandrijving zorgen voor efficiënte, kwalitatieve en energiebesparende resultaten.

De juiste mengkorf

Er is een breed aanbod aan mengkorven en -kloppers, die op de meest uiteenlopende viscositeiten en belastingen berekend zijn. Tabeloverzichten, rekenhulpen of een app, die allemaal continu geactualiseerd worden, helpen het juiste menggereedschap voor elk specifiek mengsel te kiezen. In de markt kent men hoofdzakelijk links- en rechtsdraaiende mengkorven.

Mengeffect van de mengstaven

Linksdraaiend betekent dat de mengvleugels spiraalvormig van linksonder naar rechtsboven geplaatst zijn. Het materiaal wordt in het midden met typische trechtervorming van boven naar onder getrokken en komt dan aan de zijkant aan de rand van de mengtank weer naar boven. Deze mengwerking zet men bij voorkeur in bij materialen met een lage viscositeit zoals verf, coatings, latext etc. om spetteren met het medium te vermijden. Let er op dat er altijd een aandrijving met voldoende vermogen ingezet wordt, omdat er onder bepaalde omstandigheden een hoge materiaalweerstand overwonnen moet worden.

Bij rechtsdraaiend mengkorven is het omgekeerd: de mengvleugels lopen van rechtsonder naar linksboven. Het materiaal wordt in de mengtank eerst in het midden naar boven gevoerd, vormt aan het oppervlak een klokvormige bolling, om dan aan de randzijde weer naar beneden getransporteerd te worden. Deze variant wordt overal ingezet waar zandgevulde en zware materialen gemengd worden, dus mortels, pleisters, dekvloeren etc. Met de rechtsdraaiende werking werkt de mengmachine zich net als een schroef vanzelf het mengmateriaalin.

Menggereedschap verwisselen

Ander materiaal, een andere mengmachine - in het dagelijks gebruik komt het er ook op aan dat het menggereedschap gemakkelijk en snel verwisseld kan worden. Gebruikelijke keilboutbehuizingen of M14-schroefdraad bij de overgang naar de mengmachine zijn na gebruik vaak moeilijk los te krijgen. Een effectieve en praktische oplossing is de Collomix Hexafix-snelspankoppeling, die met een klik en zonder gereedschap werkt. Voor het uitnemen hoeft u alleen het heft terug te trekken en de klopper laat los. De zeskant schacht van de klopper heeft een positieve vergrendeling en kan niet draaien.

Reinigingssyteem Mixer-Clean

Efficiënt reinigen

Bij watergedragen materialen zoals bijvoorbeeld latexverf is het gebruikelijk de roerstaaf met een knol of radiatorkwasten in een wateremmer schoon te maken. Bij de basisreiniging zijn nog verse materiaalophopingen met schuurmiddelen goed te verwijderen. Als het materiaalresidu al ingedroogd zijn grijpt men graag terug op de “hamerreiniging”. Dat heeft een nadelige invloed op de functie en de levensduur van de kloppers, en in het ergste geval ook van de machine! Een meer praktische en professionele oplossing is het mengmachine-reinigingssysteem Collomix »MixerClean«. Na het mengen dompelt u de mengmachine in de met water gevulde emmer, schakelt de machine kort in en de beide borstels reinigen de kloppers in een handomdraai.

Ergonomie voor energiebesparend werken

Handwerk is lichamelijke arbeid. Daarom legt Collomix bij de ontwikkeling van nieuwe machines en apparaten evenveel nadruk op ergonomie als op efficiëntie en prestatie. Zo staan de handmengmachines van de Xo-serie bijvoorbeeld het werken met de rug recht toe. Ongezonde, gedwongen houdingen worden zo vermeden. De als uitbreiding en/of accessoires aangeboden mengstandaarden en transportwagens, of de vulmassamenger LevMix ondersteunen moeiteloos werken zonder overmatige belasting van de rug.


Melding: Technische adviezen worden door ons gegeven naar beste weten en kunnen, doch kunnen nimmer aanleiding zijn tot enige aansprakelijkheid.

Deel deze post: